Dora De Bont

Dora De Bont, daughter of Pieter Ruurd Bontekoe and Taekje Tigchelaar Bontekoe (Tillie Tiechlaar De Bont), was born in Oudwoude /Kollumerland, Friesland, the Netherlands, on August 24, 1889. Her father died at Westergeest in 1896. In 1899, Dora immigrated to America with her widowed mother and four brothers. Dora had diabetes and for several years lived in the State Mental Institution at Mount Pleasant, Iowa, where she received nursing care.

Dora died at the State Hospital in Mount Pleasant, Iowa, in 1918 at age 28 years. She is buried in Graceland Cemetery, Pella, Iowa. Also buried at Graceland Cemetery are Dora’s mother (Tillie Tiechlaar De Bont Van Wyk), her half-sister (Tillie Van Wyk), her brother (Jerry De Bout) and maternal grandparents (Theunis and Dieuwke Tigchelaar).

Mother Tillie died in 1915. Step-father Willem Van Wyk died in 1917.

Pella’s Weekblad, March 15, 1918 — Death Notice — Miss Dora Bontekoe

Translation from Dutch: Death Notice – Miss Dora Bontekoe – Friday, March 8, 1918, in the institution at Mt. Pleasant, where she had received care for many years, bliss Dora Bontekoe, at the age of 28 years, 6 months, and 16 days. The remains arrived here on Saturday and were immediately brought to the firm of G.H. Wormhoudt & Co. The funeral service took place Monday afternoon at 1:30 at the First Christian Reformed Church, under the direction of Rev. C. de Leeuw, and the interment was at the North Cemetery.

Pella’s Weekblad, 17 March, 1905

Willem van Wyk heft zijn dochter Miss Dora Bontekoe naar het Katholiek Hospitaal te Des Moines gebracht waar zij onder behandeling is van Dr. J .T. Priestly: Dr. Quire van Taintor vergezelde hen naar Des Moines.

Willem van Wyk has brought his daughter [Miss Dora Bontekoe to the Catholic Hospital in Des Moines, where she will be cared for by Dr. J. T. Priestly: Dr. Quire from Taintor accompanied them to Des Moines.

Pella’s Weekblad, 15 March 1918 — Death Notice — Miss Dora Bontekoe

Vrijdag, 8 Maart, 1918, overleed in het gesticht te Mount Pleasant, Iowa, waarin zij verscheidene jaren verpleegd werd, Miss Dora Bontekoe, in den ouderdom van 28 jaren, 6 maanden en 16 dagen.  Het stoffelijk overschot arriveerde hier Zaterdag en ere tijdelijk geplaatst in den winkel van G. H. Wormhoudt & Co. De begrafenisdienst had plaats Maandag middag half twee in de lste Chr. Ger. Kerk, onderleiding van Ds. C. de Leeuw, en de taraardebestelling op het Noorder kerkhog.

Death Notice – Miss Dora Bontekoe – Friday, March 8, 1918, in the institution at Alt. Pleasant, where she had received care for many years, Miss Dora Bontekoe, at the age of 28 years, 6 months, and 16 days. The remains arrived here on Saturday and were immediately brought to the firm of G.H Wormhoudt & Co.  The funeral service took place Monday afternoon at 1:30 at the First Christian Reformed Church, under the direction of Rev. C. de Leeuw, and the interment was at the North Cemetery.

Pella’s Weekblad, 15 March 1918 — Note of Thanks

Bij dezen wenschen wij onze vrienden hartelijk te danken, voor de vele bewijzen van sympathy ons zoo welmeend bewezen bi j het overlijden en de begrafenis onzer geliefde zuster, Dora Bontekoe, en inzonderheid voor de schoone bloemen, als zichtbare blijken van waardeering. Uit Naam der Broeders.

By this notice we wish to express our thanks to our friends for the many meaningful expressions of sympathy at the occasion of the death and burial of our dear sister, Dora Bontekoe, and in particular for the beautiful flowers, which were visual examples of thoughulness.  In Name of the Brothers.)

Willem Van Wvk and Taekie Bontekoe Van Wvk Estate Proceedings, Marion County, Iowa

Last Will and Testament Taekje Bontekoe Van Wyk: Dora De Bont is listed as an heir to the estate of her mother – Executor’s Notice-Statement of Heirs, April 1915.

Petition to Sell and Convey Real Estate: . . . “that said Dora Bontekoe is incompetent and is now an inmate of the State Hospital at Mt. Pleasant.” . . .Dec 1917

Receipt of Notice of Service: “certified for Dora Bontekoe,” signed Nov 13, 1917, by C.F. Applegate, Superintendent of State Hospital, Mt. Pleasant, Iowa.

Order Upon Final Report and Discharge of Administrator: . . . “that said Dora Bontekoe is now deceased and left her brothers above named as her sole and only heirs at law, all of whom are of age.”. . . Sept 1919.

Tunis De Bont ->

<- Back to Index

Submit Changes